Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Tugas Akhir
Nama Asing -
Program Studi Kimia
Kurikulum S1 KIM 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.
(19760621 199903 2 005)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Endaruji Sedyadi, S.si. , M.Sc.
(19820205 000000 1 301)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
(19750725 200003 2 001)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Irwan Nugraha, S.Si., M.Sc.
(19820329 201101 1 005)
5. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Dr. Maya Rahmayanti, S.Si. M.Si.
(19810627 200604 2 003)
6. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Sudarlin, S.si. , M.Sc.
(19850611 000000 1 301)
7. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.
(19760621 199903 2 005)
8. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc
(19811111 201101 1 007)
9. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
(19750725 200003 2 001)
10. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Dr. Maya Rahmayanti, S.Si. M.Si.
(19810627 200604 2 003)
11. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.
(19760621 199903 2 005)
12. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Irwan Nugraha, S.Si., M.Sc.
(19820329 201101 1 005)
13. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.
(19760621 199903 2 005)
14. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc
(19811111 201101 1 007)
15. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
(19750725 200003 2 001)
16. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. Maya Rahmayanti, S.Si. M.Si.
(19810627 200604 2 003)
17. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.
(19760621 199903 2 005)
18. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Endaruji Sedyadi, M.Sc.
(19820205 201503 1 003)
19. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Irwan Nugraha, S.Si., M.Sc.
(19820329 201101 1 005)
20. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Sudarlin, M.Si.
(19850611 201503 1 002)
21. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
(19750725 200003 2 001)
22. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc
(19811111 201101 1 007)
23. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Maya Rahmayanti, S.Si. M.Si.
(19810627 200604 2 003)
24. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.
(19760621 199903 2 005)
25. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Endaruji Sedyadi, M.Sc.
(19820205 201503 1 003)
26. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Irwan Nugraha, S.Si., M.Sc.
(19820329 201101 1 005)
27. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Sudarlin, M.Si.
(19850611 201503 1 002)
28. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc
(19811111 201101 1 007)
29. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.
(19760621 199903 2 005)
30. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Endaruji Sedyadi, M.Sc.
(19820205 201503 1 003)
31. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Dr. Esti Wahyu Widowati, M.Si
(19760830 200312 2 001)
32. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
(19750725 200003 2 001)
33. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Irwan Nugraha, S.Si., M.Sc.
(19820329 201101 1 005)
34. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Dr. Maya Rahmayanti, S.Si. M.Si.
(19810627 200604 2 003)
35. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Sudarlin, M.Si.
(19850611 201503 1 002)
36. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc
(19811111 201101 1 007)
37. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
(19750725 200003 2 001)
38. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Maya Rahmayanti, S.Si. M.Si.
(19810627 200604 2 003)
39. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.
(19760621 199903 2 005)
40. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Endaruji Sedyadi, M.Sc.
(19820205 201503 1 003)
41. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Sudarlin, M.Si.
(19850611 201503 1 002)
42. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.
(19760621 199903 2 005)
43. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
(19750725 200003 2 001)
44. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. Esti Wahyu Widowati, M.Si
(19760830 200312 2 001)
45. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Endaruji Sedyadi, M.Sc.
(19820205 201503 1 003)
46. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Irwan Nugraha, S.Si., M.Sc.
(19820329 201101 1 005)
47. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Sudarlin, M.Si.
(19850611 201503 1 002)
48. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc
(19811111 201101 1 007)
49. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Dr. Maya Rahmayanti, S.Si. M.Si.
(19810627 200604 2 003)
50. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc
(19811111 201101 1 007)
51. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
(19750725 200003 2 001)
52. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Dr. Maya Rahmayanti, S.Si. M.Si.
(19810627 200604 2 003)
53. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.
(19760621 199903 2 005)
54. 2020/2021 SEMESTER GANJIL E Endaruji Sedyadi, M.Sc.
(19820205 201503 1 003)
55. 2020/2021 SEMESTER GANJIL F Sudarlin, M.Si.
(19850611 201503 1 002)
56. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.
(19760621 199903 2 005)
57. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
(19750725 200003 2 001)
58. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Dr. Esti Wahyu Widowati, M.Si
(19760830 200312 2 001)
59. 2020/2021 SEMESTER GENAP D Endaruji Sedyadi, M.Sc.
(19820205 201503 1 003)
60. 2020/2021 SEMESTER GENAP E Irwan Nugraha, S.Si., M.Sc.
(19820329 201101 1 005)
61. 2020/2021 SEMESTER GENAP F Sudarlin, M.Si.
(19850611 201503 1 002)
62. 2020/2021 SEMESTER GENAP G Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc
(19811111 201101 1 007)
63. 2020/2021 SEMESTER GENAP H Dr. Maya Rahmayanti, S.Si. M.Si.
(19810627 200604 2 003)
64. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.
(19760621 199903 2 005)
65. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
(19750725 200003 2 001)
66. 2021/2022 SEMESTER GANJIL C Dr. Esti Wahyu Widowati, M.Si
(19760830 200312 2 001)
67. 2021/2022 SEMESTER GANJIL D Endaruji Sedyadi, M.Sc.
(19820205 201503 1 003)
68. 2021/2022 SEMESTER GANJIL E Irwan Nugraha, S.Si., M.Sc.
(19820329 201101 1 005)
69. 2021/2022 SEMESTER GANJIL F Sudarlin, M.Si.
(19850611 201503 1 002)
70. 2021/2022 SEMESTER GANJIL G Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc
(19811111 201101 1 007)
71. 2021/2022 SEMESTER GANJIL H Dr. Maya Rahmayanti, S.Si. M.Si.
(19810627 200604 2 003)
72. 2021/2022 SEMESTER GANJIL I Karmanto, S.Si., M.Sc.
(19820504 200912 1 005)
73. 2021/2022 SEMESTER GENAP A Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.
(19760621 199903 2 005)
74. 2021/2022 SEMESTER GENAP B Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
(19750725 200003 2 001)
75. 2021/2022 SEMESTER GENAP C Dr. Esti Wahyu Widowati, M.Si
(19760830 200312 2 001)
76. 2021/2022 SEMESTER GENAP D Endaruji Sedyadi, M.Sc.
(19820205 201503 1 003)
77. 2021/2022 SEMESTER GENAP E Irwan Nugraha, S.Si., M.Sc.
(19820329 201101 1 005)
78. 2021/2022 SEMESTER GENAP F Sudarlin, M.Si.
(19850611 201503 1 002)
79. 2021/2022 SEMESTER GENAP G Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc
(19811111 201101 1 007)
80. 2021/2022 SEMESTER GENAP H Dr. Maya Rahmayanti, S.Si. M.Si.
(19810627 200604 2 003)